جوان پرسشگر

سوال وجواب شرعی وشبهات دینی

احتلام چیست؟

احتلام چیست؟

   در افراد مذکر سلولهای ج-ن-س-ی همواره ساخته می شوند ،این کار توسط سلولهای مخصوصی در بیضه صورت می گیرد.اسپرم ها پس از ایجاد در لوله های مخصوصی در بیضه، بالغ و ذخیره می شوند،منتها ظرفیت این مجاری محدود است.به همین دلیل پس از مدتی محدود این لوله ها پر می شوند و باید تخلیه گردند.در افراد متاهل با رابطه ی ج-ن-س-ی و انزال(خروج منی و اسپرم ها)این مجاری تخلیه می شوند و اسپرم سازی به صورت مستمر صورت می گیرد و با آمیزش توسط فرد تخلیه می شود.ولی در افراد مجرد که فعالیت ج-ن-س-ی ندارند این مجاری پر باقی می مانند و اصولا در برخی شبها در موقع خواب به صورت خود به خود و بدون اراده ی شخص تخلیه می شوند.این پدیده همان احتلام است.ممکن است به طور معمول شخص با دیدن رؤیا های ج-ن-س-ی در خواب تحریک شود و به طور خود به خود انزال رخ دهد و منی و اسپرم ها از او خارج شوند.فرکانس و دفعات احتلام در افراد مختلف و در سنین مختلف متفاوت است.حتی در افراد متاهل هم می تواند رخ دهد.احتلام به هیچ وجه یک بیماری نیست و یک پدیده ی عادی بدن در افراد بالغ مذکر و از نشانه های بلوغ است.متاسفانه برخی از خانواده های بی اطلاع به آن به چشم یک بیماری نگاه می کنند که کاملا غلط است.همه ی آقایان وقتی به بلوغ ج-ن-س-ی می رسند احتلام را تجربه می کنند.متاسفانه به علت بی اطلاعی برخی از نوجوانها از مسائل دینی  و مذهبی،عده ای آنرا گناه می پندارند که به هیچ عنوان صحیح نیست.اتفاقا یکی از نعمتهای خداوند به افراد مجرد همین احتلام است تا آنان که هنوز ازدواج نکرده اند ولی تحت فشار ج-ن-س-ی هستند،هر چند شب یک بار به طور غیر ارادی در خواب محتلم شوند تا از فشار ج-ن-س-ی آنان کاسته شود.دفعات احتلام با توجه به تفکرات افراد به مسائل ج-ن-س-ی در زمان بیداری می تواند افزایش یابد.به دلیل برخی مسائل علمی بهتر است یک فرد متاهل اگر محتلم شد، بلافاصله پس از احتلام با همسر خود آمیزش نکند.

اما یک نکته ی دینی : حتی اگر نماز هم نمی خوانید،غسل جنابت(پس از انزال و ارضای ج-ن-س-ی) را هرگز فراموش نکنید.غسل جنابت بسیار ساده است و باید پس از انزال و ارضای ج-ن-س-ی(چه با احتلام،چه با آمیزش ج-ن-س-ی و چه خودارضایی«که عمل کاملا اشتباهی است») انجام شود.برای آگاهی از آن می توانید به رساله مراجعه کنید.این غسل در زندگی شما و روحیه ی انسان  بسیار تاثیر گذار است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم فروردین 1391ساعت 20:26  توسط طاهرزاده  | 

سن یائسگی در زنان وفتوای مراجع تقلید

سن یائسگی و حکم عدول در این مسئله به مراجع دیگر

*سؤال1:زنان سیّده و غیر سیّده در چه سنی یائسه می شوند؟

*سؤال2: در صورتی که سن یائسگی زنان غیر سیّده پنجاه سالگی می باشد ،آیا میتوانند در این مسئله به نظر مراجع دیگر عدول کنند؟

امام خمینی(ره): ج1ـ زنهای سیّده بعد از تمام شدن شصت سال قمری یائسه می شوند . یعنی خون حیض نمی بینند و زن هایی که سیّده نیستند ، بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه میشوند ( توضیح المسائل،ص56،م435،تحریر الوسیله ،ج1،ص39،40،فصل فی الحیض استفتائات ، انتشارات اسلامی ،ج1، ص72،سؤال169و168)

آیت ...اراکی(ره): ج1ـ زنهای سیّده بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می شوند . یعنی خون حیض نمی بینند و زن هایی که سیّده نیستند ، بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه میشوند ( توضیح المسائل،ص،ص76،م432)

آیت...بهجت (ره): سؤال: در وسیلة النجاة ((ص71،م238) صریحاً دارد که غیر سیّده 50 سالگی یائسه می شود و اطلاق عبارت شامل زنانی هم میشود که بعد از 50 سالگی ، مرتب مثل عادت ماهانه خون می بینند و در نتیجه اگر بخواهند بین اعمال حیض و استحاضه احتیاط کنند احتیاط مستحب خواهد بود در حالی که از حضرت العالی احتیاط واجب نقل شده است ؛ آیا احتیاط در این فرض وجوبی است تا رجوع به اعلم بعدی کنند و اعمال حیض را فقط انجام دهند ؟

ج ـ می توانند حیض قرار دهد و احتیاط نکند.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت...تبریزی:احتیاط واجب این است که بعد از 50 سال قمری اگر خونی که واجد شرائط حیض باشد ببیند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نماید ولی بعد از 60 سالگی اگر خونی ببیند قطعاً حیض نیست والله العالم .

 حکم آن از جواب سابق روشن شد

و در این احتیاط واجب رجوع به مجتهد آخر با رعایت الاعلم فالا علم مانعی ندارد. .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات )

آیت ...خامنه ای : سؤال اینجانب در سن 51سالگی هستم ،بعد از امام خمینی (ره) جنابعالی را به عنوان مرجع خود انتخاب کرده ام .بعد از 50سالگی به وظیفه مستحاضه عمل میکنم ولی برای من از نظر جسمی مشکل ایجاد میکند آیا می توانم فقط در همین مسأله به مرجع دیگری رجوع کنم که ایشان در مسائل یائسگی بعد از پنجاه سال را حیض حساب می کند؟

ج ـ ما در تعیین حدّ دقیق سن یائسگی بانوان تأمل داریم و احتیاط در این باره را لازم می بینیم ، بانوان میتوانند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایطی که فتوای مشخصی در این باره دارد مراجعه نماید. .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت... خویی(ره): زنهایی که سیّده نیستند ، بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه می شوند بنابر مشهور ، ولکن بنابر احتیاط واجب زنهای سّبده و زنهای غیر سیده بعد از تمام شدن پنجاه سال تا شصت سال چنانچه با نشانه های حیض یا در روز های عادت خون ببیند .بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نمایند

.ج2ـ بله جایز است رجوع کند به مجتهد دیگر با رعایت الاعلم فا لاعلم .( المسائل المنتخبه ، مدینة العلم ،1412ه.ق،ص22و21،م47،ص10،م22)

آیت...سیستانی: ج1ـ زنان مطلقاً چه سیّده وچه غیر سیّده تا شصت سالگی ممکن است حیض شود .

  احتیاط مستحب آن  است که زنهایی که قرشیه نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال چنانچه خون را طوری ببیند که اگر پیش از پنجاه سال می دیدند قطعاً حکم حیض را داشت میان کارهای مستحاضه و تروک حائض جمع نماید

 ج جواب روشن شد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات/ توضیح المسائل،قم، دفتر معظم له  ،1422ه.ق،ص86،م433)

آیت...شبیری زنجانی: زنان قرشیه خواه سیّده =هاشمی باشند یا غیر سیّده یائسگی آنها بعد از شصت سال است و یائسگی غیر قرشیه بعد از پنجاه سالگی است .

چنانچه گفته شد میزان ، تفصیل بین قرشی و غیر قرشی است .

حکم عدول از مرجعی به مرجعی دیگر در رساله عملی بیان شده به آنجا مراجعه شود. .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت...صافی گلپایگانی: ج1ـ قرشیه شصت ساله و غیر قرشیه در پنجاه سالگی قمری یائسه        می شوند واله العالم

ج2ـ بنابر احتیاط جایز نیست مگر با اعلم واله العالم.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

آیت...فاضل لنکرانی : زنان سیّده با تمام شدن 60سال قمری و زنان غیر سیّده با تمام شدن 50سال  قمری یائسه می شوند (توضیح المسائل صد و ده ، شهریور ، 1384،ٌ69،م432)

ج2ـ رجوع از اعلم به غیر اعلم جایز نیست و در صورت تساوی مانعی ندارد.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

آیت...گلپایگانی(ره): زنان سیّده ، بعد از تمام شدن شصت سال ، یائسه می شوند ـ یعنی : خون حیض نمی بینند ـ و زنانی که سیده نیستند ؛ بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه می شوند( توضیح المسائل ف1372،دارالقرآن ،ص73،م441)

آیت ...مکارم شیرازی : ج1ـ در سن پنجاه سالگی یعنی غالباً در این سن خون عادت نمی بینند و اگر خون مشکوکی ببینند حیض نیست ولی اگر بعد از این سن خونی به تمام صفات حیض بینند حیض است .

ج2ـ با توجه به اینکه ما در این مسأله فتوا داریم نوبت به رجوع به  فتاوای دیگران نمی رسد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ...نوری همدانی :ج1ـ زنهای غیر سیّده بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه می شود ولی زنهای سیّده در صورتی که پس از گذشتن از سن پنجاه سالگی تا شصت سالگی در ایام عادت خود یا با نشانه های حیض خون ببیند بنابر احتیاط واجب میان اعمالی که زن مستحاضه انجام می دهد و چیزهایی که حائض باید ترک کند جمع نماید

ج2ـ در صورتی که فقیهی فتوا دهد که زنهای سیِده بعد از تمام شدن پنجاه سالگی یائسه میشوند می توانند احتیاط مذکور را با شرایطی که در مسأله هفت توضیح المسائل ذکر شده به او مراجعه نماید .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ...وحید خراسانی: زن بعد از تمام شدن شصت سال یائسه میشود و چنانچه خونی ببیند حیض نیست و احتیاط واجب آن است که بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال جمع کند بین احکام یائسه و غیر یائسه (چه قرشیه باشد و چه غیر قرشیه ) بنابر این اگر در این فاصله با نشانه های حیض یا در روزهای عادت خون ببیند بنابر احتیاط واجب جمع کند بین تروک حائض و افعال مستحاضه .(توضیح المسائل،،ص269،م441،ص193و194،م7)

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم اسفند 1390ساعت 16:59  توسط طاهرزاده  | 

جوانان مجرد با تمایاتت جنسی چه کنند؟

ما الان توو جامعه و روزگاری زندگی می کنیم که سن ازدواج بنا به دلایلی بالا رفته و برا خیلی از جوونا امکان ازدواج نیست حالا کاری نداریم که ایراد کار از کجاست مهم اینه که این وضعیت فعلا در جامعه ما هست،و حالا حالاهم نمی شه کاریش کرد، سوال من اینه که جوون های مجرد با میل جنسی شون چه کنن؟ چقدر خویشتن داری؟خدا واسه این شرایط چه راه حل هایی پیشنهاد میده؟

جواب:سلام

جواب خدا معلومه هرگونه ارضای جنسی خارج از چارچوب ازدواج حرام و گناهه و کسی که به گناه میفته باید ازدواج کنه اما اگر به هر دلیل نمی تونه ازدواج کنه باید خودشو حفظ کنه و بخاطر عدم امکان ازدواج حق گناه کردن هم نداره

شاید بگید: خود خدا در بعض موارد برای وقت ضرورت راهی قرار داده که انسان نیازش رو از اون طریق رفع کنه ، مثل اینکه به انسان اجازه داده در زمان ناچاری از گوشت حیوان مرده بخوره- پس چرا در اینجا اجازه نداده تا کسی که نمی تونه ازدواج کنه از راههای دیگه خودشو ارضا کنه

جوابش اینه که اون ناچاری هر ضرورتی نیست بلکه مواردی مثل مرگه که بترسه اگر نخوره بمیره لذا اگر فقط از گرسنگی اذیت می شه حق خوردن گوشت مرده نداره در مساله جنسی هم همین طوره اخرش اینه که جوون مجرد اذیت می شه نه اینکه بمیره

ممکنه بگید چرا خدا برای زمان اذیت شدن جوون چنین اجازه ای رو نداده که بخاطر ضرورت تا زمانی که نمی تونه ازدواج کنه از طرق دیگه خودشو ارضا کنه جوابش اینه که اولا اگر قرار باشه بخاطر اذیت شدن انسانها احکام خدا تغییر کنه سنگ روی سنگ بند نمی شه و همه احکام تعطیل می شه مثلا نماز صبح کلا باید تعطیل بشه چون برای بسیاری از مردم سخته یا اینکه روزه در تابستون باید کنار گذاشته بشه چون تشنگی و گرسنگی در روزهای طولانی تابستون خیلی از مردم رو اذیت می کنه یا اینکه خمس برای خیلیا نباید واجب باشه چون اذیت می شن ثانیا: اذیت شدن وسیله ای می شه برای اینکه احکام خدا کلا از بین بره بخاطر اینکه بسیاری از افراد به بهانه اذیت شدن یک یا چند دستور الهی رو تعطیل کنن ثالثا: در مورد مسائل جنسی وضع بدتره چون اگر قرار باشه بخاطر اذیت شدن جوونای مجرد به اونا اجازه داده بشه که خودشون رو از هر راهی ارضا کنند فساد و زنا جامعه رو خواهد گرفت و دیگه کسی به سمت ازدواج نمیره و دیگه پسر پاک و دختر باکره ای پیدا نخواهد شد یعنی همون بلایی که سر غرب اومده سر جامعه ما میاد

شاید بگید: منظور من این نیست که دختر پسرا تا حد رابطه جنسی پیش برن بلکه نظرم اینه که بتونن بدون رابطه جنسی ارضا بشن جوابش اینه که رفتن در مسائل جنسی مثل افتادن در سرازیری است که اولش دست خود ادمه اما وقتی راه افتاد و سرعت گرفت دیگه مشکل بتونه جلوی خودشو بگیره یعنی وقتی رابطه دختر و پسر شرعا مجاز باشه اونا خواه ناخواه بخاطر شدت تحریک به سمت رابطه جنسی هم خواهند رفت

علاوه بر اینکه مجاز بودن خلافهای جنسی لطمه مستقیم به ازدواج و پایداری خانواده می زنه یعنی اگر چشم چرونی و فیلم و عکس سکسی و خود ارضایی و رابطه با جنس مخالف برای کسی که نمی تونه ازدواج کنه مجاز باشه این موجب می شه که او بخاطر دیدن صورتها و اندامهای زیبا تنوع طلب بشه و همسرش از چشمش بیفته و همچنین بخاطر خود ارضایی در زمینه زناشویی دچار ناتوانی جنسی بشه و بخاطر رابطه اش با جنس مخالف، همسرش رو دوستای سابقش مقایسه کنه و ازش سرد بشه

نتیجه اینکه بهترین راه برای کسی که نمی تونه ازدواج کنه همون خویشتن داری است بخاطر اینکه اگر انجام خلافهای جنسی برای چنین فردی مجاز باشه لطمات زیادی به فرد و جامعه و خانواده و دستورات الهی می خوره لذا جوونا باید از فکر اینکه : "ای کاش این کارها جایز بود" بیرون برن و از هر راهی که می تونن برای ازدواجشون تلاش کنند

موفق باشید

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی 1390ساعت 9:9  توسط طاهرزاده  | 

سوال : چرا دخترا حق عاشق شدن ندارند

سوال: سلام
من عاشق پسری شدم که اون منو برای ازدواج نمی خواد سوالم اینه که چرا دخترا حق عاشق شدن رو ندارن اگه عکس این اتفاق افتاده بود و اون به من علاقه مند شده بود هیچ ایرادی نداشت می توونست منو هم به خودش علاقه مند کنه ولی الان فقط کافیه که بفهمه دوسش دارم می ذاره می ره! واسه همین همیشه علاقه ام رو نسبت بهش پنهان کردم چرا باید این طور باشه

 جواب:سلام

فکر می کنم منظور شما از اینکه می گی چرا دخترا حق عاشق شدن ندارن این باشه که چرا دخترا وقتی عاشق می شن مثل پسرا نمی تونن معشوقشون رو انتخاب کنند اما پسرا می تونن عاشق هر دختری بشن و بعدشم اونو به خودشون علاقه مند کنند اما در مقابل دخترا اگر اظهار علاقه کنند از چشم پسرا می افتند

جوابش اینه که اگر منظورت از عشق علاقه شدیدی است که نمی تونه از طرف دل بکنه در این مورد باید عرض کنم این عشق چه از طرف پسر و چه از طرف دختر باشه نادرسته بخاطر اینکه فرد رو کور می کنه و عیبای طرفش رو نمی بینه و در نتیجه نمی تونه انتخاب درستی داشته باشه پس همون بهتر که دخترا نمی تونن مثل پسرا معشوقشون رو انتخاب کنند چون اگر می تونستند این کار رو بکنند گرچه دلشون راضی می شد اما معلوم نبود زندگی خوبی داشته باشند چون ممکن بود انتخابشون بخاطر عشق غلط باشه

اما اگر منظورت از عشق علاقه شدید نیست بلکه می خوای بگی چرا پسرا می تونن با دختری که قلبا می پسندند ازدواج کنند اما دخترا وقتی دلشون به سمت پسری می ره این اختیار رو ندارن که اونو برای ازدواج به سمت خودشون بکشند، در جواب باید عرض کنم:دختر ذاتا مطلوبه و پسر طالب یعنی اگر دختر جلو بره پسر عقب نشینی می کنه پس اینو کاریش نمی شه کرد یعنی نمی شه قرارداد کرد که دختر طالب بشه و پسر هم فکرای بد نکنه

شاید بگید: اگر این امر ذاتی و خدا دادی است چرا خدا یه کاری کرده که قدرت انتخاب دخترا کم بشه و نتونن به فرد مورد علاقه شون برسند جوابش اینه که اشکال از خلقت خدا نیست بلکه مشکل از نحوه عملکرد جامعه است که موجب شده دخترا بی موقع علاقه مند بشن و بعدم نتونن بهش برسند چون خدا دستورات دینش رو طوری تعریف کرده که دخترا علی رغم مطلوبیت، انتخاب کننده فرد مورد علاقه شون هم هستند بخاطر اینکه در سیستم دینی اولا: اختلاط و رابطه دختر و پسر اون قدر نیست که پسرا دل دخترا رو ببرن و ثانیا: ازدواج در سن پایینه و دختر قبل اینکه زمینه درگیر شدن دلش پیدا بشه ازدواج می کنه و ثالثا: ازدواج به قدری اسون و ارزونه که دخترا خواستگار زیاد دارن و هر کدوم رو که دلشون بخواد انتخاب می کنند

نتیجه این سه مساله اینه که در سیستم دینی اختلاط که زمینه عاشق شدن دختر رو فراهم می کنه وجود نداره و دختر هم از زمانی که به بلوغ می رسه و احساس نیازش به جنس مخالف بیدار می شه خواستگارهای زیادی داره و در نتیجه می تونه هر کدوم رو که خواست انتخاب کنه و نیاز نیست مثل الان تا سالها بعد بلوغ ازدواج نکنه و در این مدت هم در معرض ارتباط با پسرا باشه و در نتیجه به کسی علاقه مند بشه که خواستگارش نیست و اونو برای ازدواج نمی خواد

شاید بگید: چه طور ممکنه دختر عاشق خواستگاری بشه که فقط یک جلسه اونو دیده جوابش اینه که اگر یادتون باشه گفتیم که عشق لازم نیست و بلکه مضر هم هست بلکه همین که اونو قلبا به عنوان همسر بپسنده کافیه و پسند قلبی هم در زمان کوتاه ممکنه

شاید بگید: پس جایگاه عشق در این نوع ازدواج کجاست بی عشق که زندگی زندگی نیست جوابش اینه که در این نوع ازدواج، عشق بعد ورود به زندگی ایجاد می شه یعنی در زمانی که خصوصیات خوب همدیگه رو می بینند اونوقته که حقیقتا عاشق صفات و رفتارهای خوب همدیگه می شن که اون عشق هم موندنی است چون بر اساس نقاط مثبت پایدار همسر شکل گرفته برخلاف عشق اتشین قبل ازدواج که بر اساس دیدن چند نقطه مثبت احیانا ظاهری طرف شکل می گیره

پس نتیجه اینکه اگر منظور از عشق، علاقه شدید باشه، ایجاد شدنش قبل ازدواج برای هیچ کس درست نیست تا چه رسد به دخترا، و اگر منظور از عشق، پسند قلبی به عنوان همسره که مشکل در این زمینه از جامعه ما است که سبب شده دل دختر قبل از پسر درگیر علاقه بشه، در صورتی که در سیستم دینی مساله برعکسه و این پسره که دلش درگیر دختر می شه و دختر در صورتی که بهش علاقه مند بشه با ناز به او افتخار می ده و انتخابش می کنه پس متوجه می شید که سیستم جامعه ما است که سبب شده دخترا ارزششون کم بشه و دم پا بیفتن اما در سیستم دینی ارزش اونا به قدری بالا است که علی رغم مطلوبیت قدرت انتخاب زیادی دارن

موفق باشید

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی 1390ساعت 9:7  توسط طاهرزاده  | 

روابط جنسی پیش از ازدواج گناه است؟

روابط جنسی پیش از ازدواج گناه است؟

چرا روابط جنسی پیش از ازدواج گناه محسوب می‌شود، در حالی که نیاز به آن وجود دارد؟ اگر کسی موقعیت ازدواج نداشته باشد، باید چه کار بکند؟

 روابط جنسی خارج از حد مشروع و قانونی، خواه پیش از ازدواج یا پس از آن از نظر اسلام و تمام ادیان آسمانی گناه محسوب می‌شود. اما بر خلاف برخی از ادیان مانند مسیحیت و یا آیین های شرقی (که پیروان خود را به ریاضت و رهبانیت و سرکوب غرایز جنسی دعوت می کنند) اسلام نه تنها از سرکوب غریزة جنسی دفاع نمی کند، بلکه آن را جایز ندانسته و به ازدواج و بهره گیری از نیاز جنسی توصیه و تأکید می کند.

 اما هر چیزی باید قانون و مرزبندی داشته باشد. در دین اسلام از زیاده روی و خارج از حد بودن جلوگیری به عمل آمده است. خداوند همان گونه که این نیاز را در انسان قرار داد، راه برآوردن آن را نیز در اختیار وی گذاشت اما برای جلوگیری از مشکلات بسیار فردی و اجتماعی که در روابط غیر مشروع وجود دارد (مانند، نادیده گرفته شدن حقوق زنان، تنزل شخصیت زن به عنوان ارضا کننده غرایز مردان، به هم خوردن نظام خانواده‌ها، تولد فرزندان بدون پدر مشخص و آسیب های روحی و روانی بسیار) از آن جلوگیری به عمل آورده و این مساله اختصاص به قبل یا بعد از ازدواج ندارد.برای محرمیت زن و مرد اجنبی و ازدواج آنان دو راه در اختیار انسان قرار داده شده است:ازدواج دائم و ازدواج موقت. برای ازدواج خواندن عقد لازم است و تنها رضایت زن و مرد کافی نیست.در هر حال اگر برای کسانی امکان ازدواج (نه به صورت دائم و نه موقت) وجود نداشته باشد، باید خود را از وسوسه های شیطان و کشش غرایز جنسی حفظ کند. او باید متوجه باشد که دنیا محل آزمون الهی است و تمام انسان ها در صحنه آزمایش هستند. چنین، نیست که تنها آزمایش انسان به وجود غریزه جنسی باشد. گناهان بسیار دیگری وجود دارد که ترک آن‌ها سخت‌تر است.بنابراین باید سعی نماید چه در مورد غریزه جنسی، قبل یا بعد از ازدواج و چه در موارد دیگر صحنه هایی که در زندگی با آن ها رو به رو می شود، موفق و سربلند بیرون آید تا به کمال شایسته دست یابد. تسلیم شدن، موضع انسان را در مقابل نفس اماره و شیطان، تضعیف نموده و راه سقوط را برای او هموار می کند.در پایان یاد آور می‌شویم در توضیح المسایل مراجع آمده: کسی که به واسطه عدم ازدواج به گناه می افتد، بر او واجب است ازدواج نماید.(2)

پی نوشت ها:

1. امام خمینی، توضیح المسایل، مساله 2369.

2. توضیح المسائل مراجع، مساله 2443.

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم دی 1390ساعت 18:42  توسط طاهرزاده  | 

آیا هابیل و قابیل با خواهرانشان ازدواج کردند، یا اجنه یا ملائکه

آیا هابیل و قابیل با خواهرانشان ازدواج کردند، یا اجنه یا ملائک؟

  هیچ پاسخ مستند و قطعی‌ای وجود ندارد. اگر چه عده‌ای گفته‌اند که لابد از ملائک یا اجنه بوده‌اند، اما این نظریه نمی‌تواند درست باشد، چرا که خداوند متعال و خالق بشر مکرر تصریح نموده است که نسل ما از «آدم و حوا – ع» است. مضافاً بر این که جنیان نسل دارند، اما ملائک ازدواج و تولید مثل ندارند.

عده‌ای بر این اعتقادند که منع و حرمت ازدواج خواهر و برادر از طرف خداوند است و این فعل یک قبح ذاتی ندارد و به همین دلیل در گذشته مجوس‌ها [تداوم مؤبدان زرتشت] با خواهر و محارم به غیر از مادر ازدواج می‌کردند و امروزه نیز این ناهنجاری رفتاری در اروپا و امریکا بسیار است. پس چه بسا خداوند متعال برای یک نسل جایز کرده باشد. و البته فرزندان آدم نیز فقط هابیل و قابیل و احتمالاً دو خواهر برای آنها نبوده‌اند.

عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که وقتی آدم و حوا از بهشت برزخی [نه بهشت قیامت] به زمین مادی هبوط کردند، تنها نبودند و آیات قرآن نیز دال بر فرمان نزول به جمع است. لذا منعی ندارد که خداوند، همان گونه که آدم را از خاک آفرید و فرمود حوا را نیز از همان خاک آفریدم، از ترکیب یا عصاره‌ی خاک آنها (بدون ازدواج، منی، رحم و زایش) پسران و دخترانی آفریده باشد، لذا در عین حال که همگی از نسل آدم و حوا خواهند بود، رابطه‌ی آنها برادری و خواهری که از «رحم» به وجود می‌آید نمی‌باشد و آنها با یک دیگر ازدواج کردند و سپس پسر هر یک با دختر دیگری (به اصطلاح پسر عمو و دختر عمو یا پسر دایی با دختر عمه و ...) ازدواج کرده‌اند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390ساعت 9:25  توسط طاهرزاده  | 

اگر هر امتی باید به دین پیامبر قبلی باشد، چرا پیامبراسلام (ص) قبل از بعثت مسیحی نبود

س: اگر هر امتی باید به دین پیامبر قبلی باشد، چرا حضرت محمد صلوات الله علیه و آله قبل از بعثت مسیحی نبود؟

 این سؤال که گاهی به صورت شبهه نیز مطرح می‌گردد، به دفعات در برخی از سایت‌ها درج شده است و در همین پایگاه نیز به دفعات پاسخ داده شده است. اما مجدد توجه کاربران گرامی را به نکات ذیل جلب می‌نماییم:

الف - اول آن که حضرات موسی و عیسی علیهما‌السلام، با آن که صاحب شریعت و کتاب بودند، پیامبرانی جهانی نبودند که تبعیت و اطاعت از آنان بر همگان واجب باشد، بلکه فقط و فقط برای قوم «بنی‌اسرائیل» ارسال شده بودند و قرآن کریم در چندین آیه تصریح دارد که آنها فقط برای آن قوم برگزیده شده‌اند و پیامبر اکرم (ص) از قوم بنی‌اسرائیل نبودند.

«وَ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبَني‏ إِسْرائيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُوني‏ وَكيلاً» (الأسراء، 2)

ترجمه: و ما كتاب (تورات) را به موسى عطا كرديم و آن را وسيله هدايت شدن بنى اسرائيل قرار داديم (و به آنان گفتيم) مبادا غير از من سر- پرستى اتخاذ نمائيد!

«وَ إِذْ قالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَني‏ إِسْرائيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتي‏ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبينٌ» (الصف - 6)

ترجمه: و چون عيسى بن مريم به بنى اسرائيل گفت: من فرستاده خدا به سوى شمايم در حالى كه كتاب آسمانى قبل از خود يعنى تورات را تصديق دارم و به آمدن رسولى بعد از خودم كه نامش احمد است بشارت مى‏دهم ولى همين كه آيات روشن برايشان آورد گفتند اين سحرى است آشكار.

  ب – پیامبران و به ویژه انبیای اولی العزم، از همان بدو تولد به دین خود بودند. چرا که مبعوث شدنشان برای مردم تاریخ آغاز داشت و نه گزیده شدنشان از طرف خداوند متعال. لذا در قرآن کریم می‌خوانیم که حضرت مسیح (ع) با آن که از قوم بنی اسرائیل است و هنوز مبعوث نشده است که هیچ، بلکه طفلی در گهواره است، وقتی قوم به حضرت مریم (ع) انتقاد می‌کنند، او اشاره به گهواره می‌کند و حضرت با تأیید روح‌القدس تکلم نموده و می‌فرماید: من بنده خدا هستم – به من کتاب داده شده است و به نبوت برگزیده شده‌ام و نمی‌فرماید: فعلاً به دین حضرت موسی (ع) هستم تا بعد که پیامبر شدم، تغییرش دهم:

«يَأُخْتَ هَرُونَ مَا كاَنَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ مَا كاَنَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا * فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ  قَالُواْ كَيْفَ نُكلَِّمُ مَن كاَنَ فىِ الْمَهْدِ صَبِيًّا * قَالَ إِنىّ‏ِ عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَئنىِ‏َ الْكِتَابَ وَ جَعَلَنىِ نَبِيًّا»(مریم، 28 تا 30)

ترجمه: اى خواهر هارون آخر پدرت مرد بدى نبود و مادرت زناكار نبود * مريم به مولود اشاره كرد، گفتند: چگونه با كسى كه كودك و در گهواره است سخن گوئيم؟ * (عیسی) گفت: من بنده خدايم، مرا كتاب داده و پيغمبر كرده است.

 ج – همه‌ی انبیای الهی به دین اسلام بودند، چرا که اساساً نزد خداوند متعال دینی جز اسلام وجود ندارد. خداوند متعال برای هدایت بشر چند دین نفرستاده‌ است، چرا که خدا یکی و راه هدایت هم یکی است. بلکه برای هر قوم در هر عصری پیامبری فرستاد که با توجه به شرایط و متناسب با نیازها، مردم را به سوی اسلام دعوت نماید و در نهایت پیامبر اکرم (ص) را به عنوان پیامبر جهانی ارسال نمود. لذا در آیات متعدد از زبان انبیای الهی می‌خوانید که گفته‌اند: به ما امر شده است که مسامان و بهترین مسلمانان باشیم (وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمينَ). و نیز می‌خوانیم که نزد خدا دینی به جز اسلام وجود ندارد «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلام‏». و هم چنین در قرآن کریم می‌خوانیم که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله پیامبر جهانیان است:

«وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشيراً وَ نَذيراً وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ» (سبأ، 28)

ترجمه: و نفرستاديم ترا مگر [این که] براى همه مردمان [جمیع انسان‌ها] مژده دهنده و بيم كننده باشی، و ليكن بيشتر مردمان نمى‏دانند.

د – همه‌ی انبیای الهی موحد بودند و حضرت ابراهیم علیه‌السلام نیز مسلمان و سمبل یکتاپرستی بود:

«ما كانَ إِبْراهيمُ يَهُودِيًّا وَ لا نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَنيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ» (67)

ترجمه: ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى بلكه [بر طريق فطرت] مسلم بود و از مشركين نبود.

و به همین دلیل همه انبیای الهی به دین حضرت ابراهیم (ع) – مسلمان – یعنی موحد و تسلیم امر خدا شناخته می‌شدند. چنان چه خداوند به پیامبر اکرم (ص) در پاسخ دعوت یهودیان و مسیحیان که می‌گفتند بالاخره برای هدایت شدن یا باید یهودی باشی و یا مسیحی (مثل همین که امروزه در این سؤال‌ها و شبهات مطرح می‌کنند) می‌فرماید:

«وَ قالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى‏ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ» (135)

ترجمه: و گفتند: يهودى يا نصرانى شويد تا هدايت گرديد. [يا محمّد] بگو: بلكه دین ابراهيم را كه يكتا پرستى است (می‌پذيريم) همان ابراهيمى كه مشرك نبود.

پس همه‌ی انبیای الهی در اصول به دین «ابراهیم علیه‌السلام» که همان دین فطرت – یکتاپرستی – است بودند و البته در فروع یا احکام به آن چه بر خودشان امر می‌شد عمل می‌نمودند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390ساعت 9:23  توسط طاهرزاده  | 

آیا [در اسلام] دختر می‌تواند از پسر خواستگاری کند؟ اگر آری، چرا مقبول و عرف نیست؟

 س: آیا [در اسلام] دختر می‌تواند از پسر خواستگاری کند؟ اگر آری، چرا مقبول و عرف نیست؟ 

 فرهنگ ازدواج در هیچ مکتب و دینی چون اسلام، مورد توجه جدی قرار نگرفته است. خواستگاری یعنی درخواست ازدواج. لذا فرقی نمی‌کند که پسر از دختر درخواست ازدواج کند و یا دختر از پسر چنین درخواستی داشته باشد. اما باید به نکات ذیل توجه داشت:

الف – خواستگاری، ‌مرحله‌ی پس از پسند و انتخاب فرد مناسب برای همسری است. لذا دختر یا پسر باید ابتدا و قبل از دیدن یک چهره، ملاک‌های خود برای انتخاب همسر را خوب بشناسند و خوب انتخاب کنند. پس از این مرحله اگر فردی را برخوردار از این ملاک‌ها دیدند، پیشنهاد ازدواج هیچ منعی ندارد. چه از سوی پسر به دختر باشد و چه از سوی دختر به پسر.

  ب – همان‌طور که بیان شد، خواستگاری یعنی درخواست و پیشنهاد ازدواج. پس کسی باید این درخواست را از طرف مقابل داشته باشد و یا این پیشنهاد را به او عرضه کند که اگر پاسخ مثبت گرفت،‌ بتواند با وی ازدواج کند. لذا پیشنهاد ازدواج چه از سوی پسر به دختر و چه از سوی دختر به پسر، باید پس از فراهم نمودن همه‌ی شرایط لازم برای ازدواج صورت بپذیرد. و گرنه چنین پیشنهادی دیگر پیشنهاد یا درخواست «ازدواج» نیست.

  ج – پیشنهاد ازدواج از سوی دختر به پسر، مقبول است، اما چنان چه گفتید: عرف نیست. چرا که در فرهنگ اسلامی ما [بر عکس همه‌ی مذاهب، مکاتب و فرهنگ‌های کهن و نوین]، زن از مقامی والا، حرمت، تقدس، حیا و نقش مهمی در تشکیل و حفظ کیان خانواده به عنوان اصیل‌ترین کانون اجتماعی یک جامعه دارد. به همین دلیل اصل خواستگاری دختر از پسر مقبول است، اما شکل آن «اگر چه ابتدا دختر خواهان باشد» فرق می کند. یعنی به منظور احترام و حفظ همان جایگاه، حرمت و حیا، تدبیری می‌شود که ابتدا نظر پسر نیز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم راجع به دختری که او را برای ازدواج پسندیده پرسیده شود و اگر پاسخ مثبت بود، ترتیبی داده می‌شود که پسر مراسم خواستگاری را انجام دهد. و البته این فرهنگ ضمن آن که بسیار حکیمانه است، از زیبایی‌ها و لطافت‌های خاص خود که با فطرت پسر و دختر سازگاری دارد نیز برخوردار می‌باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390ساعت 9:17  توسط طاهرزاده  | 

چطور برای خواستگاری تحقیق کنیم؟

چطور برای خواستگاری تحقیق کنیم؟

  

 برای ازدواج، دو نوع تحقیق وجود دارد؛ تحقیق اولیه و تحقیق اصلی.

تحقیق اولیه مختصر است و قبل از اجازه‌گرفتن برای خواستگاری انجام می‌شود و مسئله همتایی خانواده‌ها از جهت اجتماعی ، فرهنگی و دینی مد نظر است. سؤالات اولیه درباره سن ، تحصیلات، خدمت نظام وظیفه، شهر محل زندگی و... در همان تماس تلفنی برای قرار خواستگاری پرسیده می‌شود.


تحقیق اصلی پس از خواستگاری و جلسات گفتگوی ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم شهریور 1390ساعت 19:0  توسط طاهرزاده  | 

سوالات اجتماعی

یا الله :

 سوال داشتم در مورد روزه هایی که در گذشته ای که نمیدانیم گرفته ایم یا نه ؟

 پاسخ :

 باسمه تعالی با سلام نسبت به تعداد روزهایی که یقین به قضا شدن روزه دارید باید قضا به جا بیاورید و افزون بر آن ضرورت ندارد. موفق باشید

 ن :

 سلام میخواستم بدونم اگر با نامزد به وسیله ی تلفن خودارضایی کنم چه حکمی دارد؟

 پاسخ :

 باسمه تعالی با سلام و احترام، ابراز علاقه و محبت و معاشقه تلفنی با همسر هیچ اشکالی ندارد ولی استمنا و انزال بدون مباشرت با همسر حرام...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم شهریور 1390ساعت 18:52  توسط طاهرزاده  | 

سوالات اجتماعی

سلام،من می خواهم برای عروسیم ناخن بکارم میخواهم بدونم برای وضو گرفتن و غسل کردن مشکل دارد؟

 پاسخ :

 با سلام و عرض تبریک؛ موانع رسیدن آب به اعضا در هنگام وضو و غسل باید برطرف گردد. ولی در زمینه مانع دائمی، نظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در خصوص مسح بر موى مصنوعى به عرض می رسد برای اطمینان بیشتر از مسأله ناخن می توانید به آدرسhttp://leader.ir/langs/fa/index.php?p=istifta مراجعه فرمایید. س: آيا مسح بر موى مصنوعى جايز است؟ ج) اگر موى کاشته شده قابل برداشتن نبوده و يا ازاله آن مستلزم حرج و مشقّت باشد و با وجود موها، امکان مسح بر پوست سر نباشد، مسح روى همان موها کافى است.

 مجید :

 با سلام و خسته نباشید خدمت شما اگر برای غسل کردن از هر دو دست برای شستن طرف راست و طرف چپ بدن استفاده شود مانعی نیست

 پاسخ :

 با سلام و احترام؛ برادر محترم آقا مجید مورد مطرح شده اشکالی در غسل ایجاد نمی کند. موفق باشید.

 مهسا :

 با سلام  من دختري 29 ساله هستم و هميشه پايبند به نماز و روزه و حجاب بوده ام و هيچ مشكلي در سلامتي جسمي و روحي ندارم ولي مدتيست بخاطر اينكه مجرد مانده ام دچار افسردگي شدم و متاسفانه نمازم دست و پا شكسته شده و همچنين با پسرها دوست ميشم و ارتباط داشته ام البته بكارتم را حفظ كرده ام حالا پشيمانم و دچار عذاب وجدان ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم شهریور 1390ساعت 18:50  توسط طاهرزاده  | 

سوالات اجتماعی

   سلام. من چند ماه قبل با فردی نامزد شدم. خانواده ها هم می دانستند. اما به خاطر اختلاف 2 خانواده کار به عقد و ... نرسید. سوالم این است. من در دوران نامزدی با این فرد خیلی راحت بودم و چون مطمئن بودم ازدواج صورت می کیره- با هم راحت بودیم...می خوام بدونم ولو اینکه من واقعا مطمون به ازدواج بودم- رابطه جسمی محدود ما گناه حساب می شه؟ و باید چکار کنم؟

 

پاسخ :

 

باسمه تعالی با سلام و آرزوی سلامتی و سعادت خواهر گرامی! عنوان نامزدی به تنهایی و بدون اجرای صیغه عقد ازدواج(دائم یا موقت) موجب محرمیت نمیشود و در آن دوران شما نامحرم بوده و مجاز به ایجاد ارتباط نبوده اید. اما اکنون چاره ای به جز توبه ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم شهریور 1390ساعت 18:48  توسط طاهرزاده  | 

سوالات جوانان

 سارا :

 سلام من دختری هستم 19 ساله و خیلی به مسائلی که روزه را باطل می کند حساس.قرار است من بعد از ماه رمضان با پسری عقد بنمایم و تمامی کارها انجام شده است ایا من می توانم با ایشان با زبان روزه تلفنی صحبت بکنم چون میگویند باید بیشتر اشنا شویم؟؟؟؟؟؟؟

 پاسخ :

 باسمه تعالی با سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در پاسخ به عرض می رسد که: 1- حساسیت بیش از حد و اندازه ای که مردم و مومنین رعایت می کنند جایی ندارد و مناسب نیست و اگر به حد وسواس برسد جایز نیست .

 2- مبطلات روزه همانهایی است که در رساله های توضیح المسائل آمده است و تماس تلفنی از موجبات ابطال روزه نیست.

 3- در ارتباط بیش از حد ضروری با ایشان اگر صیغه عقد جاری نشده و نامحرم هستند اجتناب شود. موفق باشید

 مسافر :

 سلام .اگر احیانا روحانی هستید،ببخشید که حاج آقا خطاب نکردم. من پسری هستم 21 ساله و ساکن لندن. وضعیت ما مسلمانان در این کشور چیست. چون من دانشجو هستم و سلام و احوال پرسی به سبک غربیها(دست دادن) بین مرد و زن متداول است...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم شهریور 1390ساعت 18:44  توسط طاهرزاده  | 

استفتا درباره شوخی کارمندان زن و مرد بایکدیگر

برنا وابسته به سازمان ملی جوانان نوشت:

 قسمت اعظمی از کارکنان و کارمندان شرکت‌ها و دولت‌ها و همچنین سازمان‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین ارتباط میان زن و مرد نامحرم در محل کار یکی دیگر از شرایطی است که امروزه در محل کار به وجود آمده و گاه موجب شوخی بین آنان می‌شود؛ فتوای مراجع عظام تقلید را درباره شوخی زن و مرد نامحرم در محل کار جویا شدیم:

سوال: شوخى کردن بين زن و مرد نامحرم در محل کار بدون صداى خنده چه حکمى دارد؟

جواب دفتر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: به طور كلى ارتباط با نامحرم كه مستلزم مفسده يا خوف ارتكاب گناه در آن مى‌باشد، جايز نيست.

جواب دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی: در صورتى كه جهات شرعيه مراعات شود و به جز آن دو نفر شخص ثالثى نيز وجود داشته باشد، يا امكان ورود ديگرى بدون اجازه آنها باشد و سخنان عادى و معمولى باشد، اشكال ندارد.

جواب دفتر حضرت آیت الله سیستانی: جايز نيست.
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام مرداد 1390ساعت 10:10  توسط طاهرزاده  | 

حکم فقهی استفاده از اسپری تنفسی برای روزه‌دار

حکم فقهی استفاده از اسپری برای روزه‌دار

 

روزه رمضان بر کسانی که به سن تکلیف رسیده‌اند واجب و شرایط افرادی که از این وجوب مستثنی بوده و یا کسانی که با شرایطی خاص امکان روزه را دارند نیز مشخص است، بعنوان مثال برخی مبتلا به بیماریهای ریوی بوده و باید از اسپری ویژه‌ای استفاده کنند که برای روزه‌داری این گروه شرایطی ذکر شده است.

در استفتاء خبرنگار مهر از بخش پاسخگویی به سؤالات شرعی دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در رابطه با اینکه آیا استفاده از اسپری آسم روزه را باطل می کند، مشخص شد که آیت الله مکارم استفاده از این اسپری را از مبطلات روزه نمی داند.

همچنین دفتر پاسخگویی به سؤالات شرعی آیت الله حسین نوری همدانی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر تأکید کرد: استفاده از اسپری آسم علتی برای باطل کردن روزه نیست.

طی تماس خبرنگار مهر با دفتر پاسخگویی به سؤالات آیت الله حسین وحید خراسانی در رابطه با اینکه آیا استفاده از اسپری آسم موجب باطل شدن روزه می شود عنوان شد: اگر اسپری تبدیل به مایع شده و وارد حلق شود روزه باطل می شود.
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام مرداد 1390ساعت 10:1  توسط طاهرزاده  | 

روزه افرادبیمار

من یه مشکلی دارم می خواستم اگه ممکنه کمکم کنید

من زیاد دچار سر درد میشم . میگرن خفیف دارم . سردردم هم با کمبود آب بدتر میشه یا حتی شروع می شه . دیروز برای اولین بار در امسال روزه گرفتم ، حالم خیلی بد شد . از اون حملات میگرنی دست داد بهم
نمی دونم واسه ماه رمضون امسال چی کار کنم
اصلا روزه گرفتن برای من مشکلی داره یا نه؟ اگه داره چقدرشو نباید بگیرم؟ چطوری باید تشخیص بدم؟

اگه ممکنه تمام جوانب ( هم مذهبی و هم پزشکی ) رو در نظر بگیرین

ممنون :rose:
جواب :

به نام خدا و سلام بر شما
پاسخ شما را در چند نکته عرض می کنم:

1- آنچه كه باعث افطار روزه مى شود، خوف ضررى است كه منشأ عقلایى داشته باشد و میزان در مقدار آن، عرف عقلا است؛ به گونه اى كه اثر مترتب بر روزه را ضرر بدانند.

2- انسان نمی تواند برای ضعف یا برای ترس از لاغر شدن روزه را بخورد، ولی اگر ضعف او به قدری است كه معمولا نمی شود آن را تحمل كرد، خوردن روزه اشكال ندارد.

3- كسی كه خودش می داند روزه برای او ضرر ندارد، اگر چه دكتر بگوید ضرر دارد، باید روزه بگیرد و كسی كه یقین یا گمان دارد كه روزه برایش ضرر دارد، اگر چه دكتر بگویید ضرر ندارد، باید روزه نگیرد. اگر روزه بگیرد، صحیح نیست مگر آن كه به قصد قربت بگیرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته، كه در این صورت صحیح است.

4- اگر انسان احتمال بدهد كه روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال ترس برای او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد، نباید روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد، صحیح نیست مگر آن كه به قصد قربت گرفته باشد و بعد معلوم شود ضرر نداشته است.


نتیجه اینکه:

فرضا به صرف لاغر بودن، سر درد داشتن یا امثال این نمی توان روزه را خورد، بله، اگر روزه برای او ضرر یقینی یا ضرر احتمالی عقلایی داشته باشد، نباید روزه بگیرد.

و لذا اگر از گفته پزشك براى او ترس پیدا شود و احتمال عقلایى بدهد كه روزه برایش ضرر دارد، نباید روزه بگیرد.


و این نکته را هم دقت بفرمایید که:

اگر بیمار با اعتقاد و یقین به اینكه روزه برایش ضرر دارد، روزه بگیرد؛ روزه اش صحیح نیست و باید پس از ماه رمضان آن را قضا كند. چون به نیت و قصد قربت او برای روزه خلل وارد شده است.

البته برخی از مراجع محترم تقلید میفرمایند که اگر اینجا هم به قصد قربت روزه بگیرد و بعد معلوم شود واقعا ضرر نداشته، صحیح هست. ولی بله هر صورت واجب نیست. (چند مورد از فتاوا را در پست بعدی ذکر میکنم.)
سوال دیگری که ممکن است اینجا مطرح شود:

كسی كه نمی داند روزه برایش ضرر دارد یا نه، چه كند؟ اگر روزه نگیرد، چه حكمی دارد؟

برای فهمیدن این مسئله به پزشك متخصص مراجعه كند، یا اگر به پزشك مراجعه نكرد و فقط احتمال ضرر بدهد، بهتر است چند روز روزه بگیرد، اگر ضرر نداشت، باید روزه بگیرد اما اگر ضرر داشت، روزه گرفتن بر او واجب نیست و نباید بگیرد.

اگر پیش از مشخص شدن این كه روزه برایش ضرر دارد یا نه روزه نگیرد، قضای روزه را باید بگیرد و كفاره نیز باید بدهد، مگر این كه احتمال ضرر قابل توجه و زیاد باشد كه در این صورت نباید روزه بگیرد.


---------------------------------

- توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئله: 1744.
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم مرداد 1390ساعت 11:35  توسط طاهرزاده  | 

احکام روزه

احکام روزه

سوال 1- بر چه كسانى روزه واجب نيست؟

جواب:

بر چند دسته روزه واجب نيست: 1. پيرمرد و پيرزنى كه گرفتن روزه براى آنان مشقّت دارد؛ 2. زن باردارى كه گرفتن روزه براى حمل يا خودش ضرر دارد؛ 3. زن شير دهى كه گرفتن روزه، براى بچه يا خودش ضرر دارد؛ 4. بيمارى كه گرفتن روزه براى او ضرر دارد؛ 5. كسى كه بيمارى دارد كه زياد تشنه مى شود و نمى تواند تشنگى را تحمل كند؛ 6. كسى كه به سن بلوغ نرسيده است؛ 7. زنى كه خون حيض و نفاس مى بيند؛ 8. كسى كه به مسافرت مى رود و در جايى قصد اقامت ده روز نمى كند؛ 9. كسى كه به جهت ضعف بنيه، گرفتن روزه براى او مشقّت فراوان دارد و غيرقابل تحمل است؛ 10. كسى كه بى هوش است و يا در كما به سر مى برد؛ 11. ديوانگان.

توضيح المسائل مراجع، 1729، 1725، العروة الوثقى، ج 2 ؛ كتاب الصوم، فصل فى طرق ثبوت الهلال.

 

سوال 2- نيت روزه چگونه است؟

جواب:

نيت «روزه»؛ يعنى، شخص تصميم داشته باشد براى انجام دادن فرمان خداوند، از اذان صبح تا مغرب، كارى كه روزه را باطل مى كند، انجام ندهد و لازم نيست آن را از قلب خود بگذراند و يا بر زبان جارى كند.

العروة الوثقى، ج 2، نية الصوم.

 

سوال 3- ابتدا و انتهاى نيت روزه به طور عادى چه زمانى است؟

جواب:...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390ساعت 18:16  توسط طاهرزاده  | 

چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

   پاسخ :
    موضوع نصف شدن ارث زنان در برخی موارد به معنای ناقص بودن یا نصف بودن شخصیت و ارزش زنان نیست که برخی به غلط آن را تبلیغ می کنند.
در دین مبین اسلام شخصیت انسانی زن برابربا مردان بوده و در رسیدن به درجات کمال انسانی هیچ تفاوتی بین این دوجنس قرار داده نشده است که آیات قرآن و احکام دین مبین اسلام به خوبی گویای آن است.
قانون ارث موضوع مالی و اقتصادی است که در اسلام بر پایه عدالت اجتماعی بنیان نهاده شده و در آن مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد رعایت شده است. اگر از درون نظام حقوق اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان که هیچ مسئولیت اقتصادی بر دوش ندارند، کاملا منصفانه و ضامن کرامت و عزت نفس زن مسلمان است.
در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کریم، محرومیت زنان از ارث میان همه اقوام ملل بشری در سطح دنیا وجود داشت و زن به هیچ یک از عناوین همسر، مادر، دختر و یا خواهر ارث نمی برد. اسلام در زمینه ارث ، انقلاب به وجود آورد و اولین نظام حقوقی جهانی بود که به زنان حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیله ای بود منسوخ نمود. در دوران جاهلی نه تنها به زن ارث نمی دادند بلکه بدون توجه به رضایت او همانند دیگران اموال متوفی وی را به ارث می بردند. این قانون جاهلی به وسیله قرآن کریم منسوخ شد. (1)
اسلام، احکام ارث را بر اساس جنسیت مرد یا زن بودن وضع نکرده ، بلکه براساس مسؤلیت مالی و موقعیتی است که این دو در خانوار دارند. در پاره ای از موارد زن بیش از مرد سهم می برد، بنابراین سهم ارث متناسب با نظرگاه کلی اسلام نسبت به خانواده، تقسیم وظایف و مسؤلیت ها سازگار و عادلانه است.
در بحث ارث زنان سه فرض مطرح است که معمولا یک فرض آن ذکر می شود و از دو فرض دیگر غفلت می شود:
1 – در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می برند، مانند صورتی که میت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یکسان یک ششم ارث می برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.
2 – در مواردی زن کمتر از مرد ارث می برد، مانند دختر که کمتر از پسر ارث می برد.
3 – در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می باشد، مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا پدر یک ششم می برد و دختر بیش از آن . نیز مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می برد و نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می برد. (2)
بنابراین ،سوال را به صورت کلی نمی توان طرح کرد که چرا ارث زن نصف مرد است، زیرا در مواردی ارث زن و مرد مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیشتر است و فقط در برخی از موارد است که ارث از مرد کمتر است، پس بهتر است سؤال را این طور مطرح کنیم: چرا در برخی موارد ارث زنان نصف مردان است؟
اما رضا علیه السلام در پاسخ به این سئول فرمود: «زن وقتی که شوهر کرد، مالی به عنوان مهر می گیرد و هزینه زندگی وی بر عهدة مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد، ولی بر عهده زن چیزی نیست، از این جهت حق مرد بیشتر است».(3)
اما صادق علیه اسلام فرمود :«علتش این است که اسلام سربازی را بر زن واجب نکرده و مهر و نفقه را بر مرد لازم شمرده است از جرائم اشتباهی که خویشاوندان مجرم باید دیه بپردازند ، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است».(4)
با توجه به این دو روایت و با نگاه به احکام دیگر اسلام متوجه می شویم که نصف شدن ارث زن نسبت به مردان در برخی موارد با توجه به مسولیت های اقتصادی در خانواده و جامعه مانند دادن نفقه ومهر و دیه عاقله و شرکت در جهاد و پرداخت حقوق واجب اجتماعی که بر عهده مردان نهاده شده تنظیم شده است و دین اسلام برای ایجاد تعادل میان مسئولیت و حق این احکام را وضع نموده است .طبیعی است که دین اسلام وقتی مسئولیت مالی بیشتری را بر دوش مردان قرار داده حق بیشتری را نیز در ارث قرار داده تا بین مسئولیت و حق تعادل بر قرار شود. و چون به موضوع مهریه و نفقه(دادن خرج خانواده) نگاه کنیم بخشی از این حقوق(اموال مردان) به زنان برگشت می نماید.
گذشته از این که احکام ارث به لحاظ مصلحت های اجتماعی وضع شده و در مواردی که مصلحت اقتضا کند یا شخص تمایل داشته باشد که بازماندگانش به یک اندازه از اموال او بهره برند، می تواند از حق وصیت خود برای تقسیم سهام و برابری آن استفاده کند.
پی نوشت ها :
1 – نساء (4) آیه 18.
2 – عبدالله جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص 346.
3 – حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص 437.
4 – علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص 360
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390ساعت 18:6  توسط طاهرزاده  | 

پرخاشگری درکودکان

 توسط: ا.م

سؤال: اینجانب اولیای یکی از دانش‌آموزان کلاس اول دبیرستان هستم دختر من بنابه اقتضای سنش تندخویی‌های شدیدی نیز انجام می‌دهد که گاها قابل تحمل نیست از شما تقاضا دارم ما را در نحوه ارتباط با او راهنماییهای عملی بفرمایید.

جواب:  والدین عزیز پرخاشگری علل گوناگونی دارد که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

1.     معمولا بچه ها ی پرخاشگر والدین پرخاشگر دارند پس میتوان گفت در موارد زیادی منشاء پرخاشگری خود والدین هستند.

2.     نابسانی و درگیری های متعدد بین والدین یا والدین و دیگر فرزندان نیز باعث پرخاشگر شدن دیگر فرزندان میشود.

3.     تنبیه های مکرر و گاها نابجا نیز پرخاشگری در بچه ها را تقویت میکند.

4.     ناکامی‏ها و سختی‏هایم زیاد زندگی

5.     دوست یابی ضیعف بچه در بیرون و مدرسه

6.     نازپرودگی و رفاه بیش از حد

7.     دخالت بی‏مورد والدین در مسایل بچه

8.     فیلم‏ها و بازی های خشونت آمیز

9.     ....

البته علل دیگری نیز برای پرخاشگری بچه‏ها شمرده شده است مهمترین آنها مطرح شد.

لازم به ذکر است بهترین روش برای از بین بردن و یا کاستن از پرخاشگری پیدا کردن زمینه به وجود آورنده خشونت در مورد فرزند ما و از بین بردن آن است اما برای آگاهی بیشتر به موارد زیر نیز میتوانید توجه بکنید.

روش هایی برای درمان پرخاشگری کودکان

1- محدودیت هایی برای کنترل پرخاشگری وضع کنید و آنها را به اطلاع کودک برسانید.

2- مدل های پرخاشگری را به حداقل برسانید.

می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

الف) ساعاتی را که کودک فیلم های خشونت آمیز تلویزیونی  می بیند، محدود کنید.

ب) فیلم  ها، تصاویر و روزنامه کودک را به دقت انتخاب کنید.

ج) الگوهایی را در اختیار کودک بگذارید که پرخاشگرانه نباشند.

 همکاری، مسئولیت و پیگیری مسائل مورد علاقه را با دادن مسئولیت به کودکان تشویق کنید.

ح)همراه کودک برنامه ای تلویزیونی  را ببینید و صحنه پرخاشگرانه آن را تفسیر کنید.

3- همدلی را افزایش دهید. آگاهی کودک را نسبت به رنجی که بر اثر پرخاشگری او در افراد یا حیوانات به وجود می آید، افزایش دهید.

4- رفتارهایی را که مغایر با رفتار پرخاشگرانه است، تقویت کنید.

5- به جای کودک پرخاشگر، به کودکی که به وی پرخاش شده توجه کنید.

6- نحوه ی ارتباط کودک را با افرادی که با او زندگی می کنند، مورد بررسی قرار دهید.

7- اگر قرار است کودک به دلیل رفتار خشونت آمیزش تنبیه شود، بهتر است به طریقی باشد که منجر به حمله انتقامی و تلافی جویانه از طرف کودک نشود.

8- فرصت تخلیه هیجانات را برای کودک فراهم کنید.

9- مباحث گروهی یا خانوادگی را که تأکید بر همکاری با دیگران دارد، به کار گیرید.

10- همکاری، مسئولیت  و پیگیری مسائل مورد علاقه را با دادن مسئولیت به کودکان تشویق کنید.

11- برای مهارِ رفتار کودکان، فنون محروم سازی ممکن است تا حدودی مفید واقع شود. بنابراین رفتارهای پسندیده را به وضوح تشریح کنید و پاداش ها و کیفرهای آنها را بیان نمایید.

12- فعالیت های ساعتی او را در صورت امکان با شرکت کودکی دیگر طراحی کنید.

13- از تنبیهات بدنی پرهیز کنید.

14- علت رفتار پرخاشگرانه وی را بیابید.

15- ثبت وقایع روزانه، بازی درمانی، بازی های جالب، جمله سازی و گوش دادن فعال ممکن است به عنوان کمکی در جهت درک کودکان خشن به کار گرفته شود.

16- به کودک بفهمانید که با هر رفتار خشونت  آمیز، خود را از شما بیشتر دور می کند.

17- از کودک پرخاشگر بخواهید الگوی مطلوبی برای خود بیابد و فهرستی از رفتارهای الگو را در کوتاه مدت اجرا نماید.

18- با کودک قرارداد رفتاری ببندید تا برای رفتارهای مطلوبش جایزه دریافت کند و نتیجه اعمال نامطلوبش را ببیند.                           منبع : زن روز

 توسط:محمد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390ساعت 18:0  توسط طاهرزاده  | 

رقص

توسط: مهلا

سؤال: آیا رقصیدن زن در مجالس زنانه حرام است؟

جواب:  آيات عظام امام خمينى، بهجت، فاضل، نورى، وحيد، سيستانى: {بنابر احتياط واجب جايز نيست. }

آيات عظام تبريزى، خامنه‏اى، :{ اگر باعث تحريك شهوت يا ارتكاب گناه و يا ترتب مفسده نشود، اشكال ندارد (ولى براى مؤمن سزاوار آن است كه از لهو اجتناب نمايد). آيت الله تبريزى، استفتاءات، س 1042؛ آيت الله خامنه‏اى، اجوبه، س 1168؛

آيت الله صافى، آيت الله مكارم:{ رقص زن براى زن حرام است. } آيت الله مكارم، استفتاءات، ج 1، س 537؛ آيت الله صافى، جامع‏الاحكام، ج 2، س 1580.

توسط: اكبر

سلام استاد
یادش بخیر با شما کلی واحد پاس کردم....... چقدر خوش میگذشت.
چه زود گذشت الان 6 سال از اون موقع می گذره. استاد خوبی بودید اخلاقتون خوب بود. ای ول اسسسسسسسسسسستتتتتتتتاد
التماس دعا

جناب اكبر از اظهار لطف شما ممنونم بنده هم از داشتن دانشجوياني مثل جناب عالي خرسندم

توسط: sh

سؤال: سلام استاد من یه مشکل بزرگ دارم/ استاد من 20سالمه/ دخترم /خود ارضایی میکنم/ هزاران بار قسم خوردم که نکنم ولی نمیشه/ گناه داره/ عذاب وجدان دارم/ بعدش باید غسل بگیرم؟

جواب:  اگر كاري صورت ميگره كه در اثر آن انزال صورت ميگيره حرام است و غسل هم دارد.

توسط: مينا

سؤال: اگر زن مسلمانی در یکی از کشورهای خارجی زندگی کند یا به انجا سفر کند ایا می تواند بدون حجاب باشد؟

جواب:  كشف حجاب حرام است چه در كشور اسلامي و چه در كشور غير اسلامي.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390ساعت 17:59  توسط طاهرزاده  | 

سوالات دانشجویی

توسط: دانشجوی سهند

سؤال: سلام استاد.ممنونم که این سایتو واسه کل دانشجو ها درست کردین.سوال من اینه:
به دختری علاقه مند شدم که هم ترم خودم هستش ولی رشته ی اون با من فرق داره. با حجاب و نماز خون هستش.تا حالا هم ندیدم که با پسری حرف بزنه.فکر کنم سنش از من چند ماهی بیشتره آخه من جهشی خوندم.چند بار خواستم که درخواست ارتباط سالم بهش بدم اما موفق نشدم یعنی می ترسم که قبول نکنه.البته قصد من از ارتباط سالم واسه ازدواج هستش نه چیز دیگه.به نظر شما بهش بگم یا بمونه وقت ازدواجم بهش بگم؟خواهشا جوابمو بده که خیلی مغزمو مشغول کرده این موضوع.
ممنونم
جواب:  دوست عزیز در ازدواج بهتر است که دختر حداقل سه سال از پسر کوچیکتر باشه بعلاوه اینکه ازدواج به این شیوه که شما میفرمایید اصلا درست نیست و اولین ارتباط ایشان با شما باعث بدبینی شما نسبت به ایشان و ایشان به شما خواهد شد چون دختری که جرات ارتباط با شما را داشته باشد جرات ارتباط با غیر شما را هم دارد لذا در صورت اصرار  شما برای ازدواج با ایشان حتما از طریق خانواده اقدام کنید.

توسط:@@@

سؤال: باعرض سلام خدمت استاد محترم,سوالم اینکه نظرتون درباره نمازتسخیرچیه؟یعنی خوندنش روصلاح میدونین یانه واینکه تاثیرگذارهست؟

جواب: در این مورد سررشته‏ای ندارم.

توسط: حدیث
سؤال: سلام استادمن چندسال پیش وقتی دانشجوبودم عاشق یه پسر شدم خیلی همدیگرودوست داشتیم قرار بود ازدواج کنیم ولی تصادف کرد بقیه عمرشو داد به شما..بعد با پسری ازدواج کردم استاد ازمایش خون دادیم خیلی زندگی خوبی داشتم  همیشه شاد بود همیشه باهم بودیم ولی از یه نفر شنیدم معتاد استاد ازش طلاق گرفتم الان خواستگار دارم.چیکار کنم؟استاد واقعا از زندگی خستم ولی اطرافیانم اصرار به ازدواجم دارن نظر شما چیه؟
جواب:  خواهر گرامی ازدواج سنت پیامبر(ص) و از نظر شرعی و عقلی یکی از مقدس ترین چیزهاست لذا در ازدواج کردن شک نکن ولی این به این معنی نیست که به هر کسی ازدواج کنی باید در انتخاب شریک آینده کمال دقت را کرد بعلاوه این را هم باید در نظر بگیری که زندگی همینی نیست که تو تجربه کردی بلکه این بخشی از زندگی بوده و نباید با اندک مشکلاتی که مشاهده کردی از بقیه خوشیها و ... خود را محروم کنی پس شک نکن که ازدواج مجدد بهترین تصمیم است ولی با در نظر گرفتن شروط و ایده آل های خود. موفق باشید

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390ساعت 17:58  توسط طاهرزاده  | 

اعمال گذشته

توسط: عبد نادم
سؤال: سلام حاج آفا من در گذشته کارهایی انجام داده ام که واقعا پشیمانم متاسفانه سالها پیش ... انجام داده ام اکنون که بالغ شده ام بسیار پشیمانم و عذاب وجدان دارم کمکم کنید حاج آقا بارها تصمیم به خودکشی گرفته ام الان ...
جواب:  دوست عزیز همین که الان پشیمون شده و اظهار ندامت میکنید بهترین نشانه است و تنها راه هم توبه و برگشت حقیقی به درگاه الهی است و مطمئن باش که در صورت برگشت خدا هم خواهد بخشید که در آن صورت عذاب وجدان هم بی مورد است.

توسط: خسروسیتی
سؤال: با عرض سلام خدمت شما و تشکر از سایت خوبتون
استاد میخواستم بدونم آیا نگاه کردن به بدن لخت هم اتاقی اگه بدون لذت باشه بازهم گناه داره یا نه؟
آخه 2 تا از هم اتاقی های من اکثرا تو اتاق خیلی راحت و آزادن منم بی اختیار چندباری به بدنشون نگاه انداختم ولی حس کردم نسبت بهشون یه احساس خاصی دارم.
جواب: نگاه کردن به بدن هم جنس غیر از عورتین (جلو و عقب) بدون قصد لذت اشکالی ندارد.

توسط: ناشناس
سؤال: سوالی داشتم مبنی بر اینکه اگه ما دچار گناهی میشیم ولی همچنان نماز میخونیم آیا نمازمون هم باطل میشه؟
جواب:  نه نماز باطل نیست.

 توسط: ستاره

سؤال: سلام؛ من چند وقت بود كه با چند تا پسر فقط رابطه تلفني داشتم و اونا رو هرگز نديدم اما الان يه مدته ديگه اين كارو نميكنم با اينكه ميتونم ولي برام خيلي سخته اخه من روزا همش تنهام و حتي ساعت ها بخاطر تنهاييم گريه ميكنم خيلي وسوسه ميشم كه دوباره رابطه تلفني رو ادامه بدم من چه كنم تا از اين حال و هوا در بيام من 20 سالمه و نميتونم فعلا ازدواج كنم اگه رابطه تلفني رو با كسي كه هرگز نميبينم ادامه بدم فقط واسه اينكه تنها نباشم اشكال داره؟

جواب:  خواهر گرامی چنین رابطه‏هایی حرام است و اصلا عاقبت خوبی هم ندارد؛ چون معمولا مشکلاتی پیش می‏آید که به هیچ وجه قابل جبران نیست؛ لذا بهترین راه صبر کردن و مشغول کردن خود با کارهای دیگر و دوستان همجنس است چون اگر الان اراده کنترل خود و خواسته‏های خود را نداشته باشی بعداً هم مقاومت در برابر خواسته‏های خود نمی‏توانی دوام بیاوری؛ یا اینکه به طور جدی تصمیم به ازدواج گرفته و ازدواج کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390ساعت 17:56  توسط طاهرزاده  | 

سوالات خانوادگی

سؤال:عرض سلام و خسته نباشید خدمت حاج آقای عزیز.من ... مزاحم همیشگی هستم.میخواستم شرایطه همسر خوب و ایده آل رو از منظر ائمه ی معصوم ازتون جویاشم.با تشکر از وبلاگ عالیتون که کمکییه واسه رفع ابهام همه مخصوصا جوونا.با این پیشنهاد که اگه امکان این بود که جواباتون مستند ومستدل به فرمایشات امامان و دیگران بزرگان باشه عالی میشد و تاثیر گذارتر. بازم از تلاش جنابعالی برای رفع ابهام جوونا متشکرم.

جواب:  با تشکر و قدردانی از ابراز لطف شما

دوست عزیز همسر خوب یک ویژگی دارد و آن هم زیبایی است البته زیبایی همه جانبه زیبایی ظاهری، زیبایی خانواده، زیبایی در دین، زیبایی ...

برای مطالعه بیشتر به کتاب های انتخاب همسر نوشته آیت الله ابراهیم امینی و جوانان و انتخاب همسر نوشته علی اکبر مظاهری مراجعه کن.

توسط: مراد از گرگان

سؤال: اگر دختري در اثر تجاوز به عنف بكارت خود را از دست بدهد و بعدا به نحوي ترميم كند آيا براي ازدواج با شوهر آينده واجب است كه اين جريان را به او بگويد اطلاع بدهد ؟

جواب:  واجب نيست.

توسط: چ-ر مشهد مقدس

سؤال:  ميخواستم نظرتان را در مورد ازدواج هاي اينترنتي و سايتهايي كه با عنوان‏هاي همسريابي ، شوهريابي ، دوست يابي ، صيغه يابي ، همسرگزيني ،  بدانم.

جواب: سايت هاي مذكور در صورت كمك براي انتخاب همسر يا دوست ايده آل، اشكالي ندارند؛ ولي معمولا انتخاب همسر از اين طرق ريسك بيشتري دارد.

توسط: شادی

سؤال: سلام استاد من دو سال پیش ازدواج کردم اون اولا رابطمون عالی بود به طوریکه همه بهمون غبطه می خوردن ولی الان رفتار همسرم عوض شده هر دوی ما از این زندگی خسته شدیم هفته ای یک بار حتما دعوا میکنیم استاد من از اول کوتاه اومدم ولی این باعث سو استفاده ی همسرم شده منو زجر میده حساس شده مدام در مورد فامیلام قضاوتای نا درست میکنه در مورد رفتار همه حرف در میاره و اسرار به قطع رابطه ی من با خانوادم پدر و مادرم بدون هیچ دلیلی داره ولی ایشون بعد از مدتی در هر دعوا پشیمون میشه و همه ی بی محبتی ها و توهیناش به منو پس میگیره من دچار افسردگی شدم چون از همه کس به دلیل ترسم فراریم البته ما هر دو دانشجو هستیم ولی مشکل مالی نداریم خانواده ی من هم از خانواده ی ایشون مرفه تر و با سواد ترن ولی من مدام تحقیر میشم البته مادر ایشون هم حق رو به من مییدن چون همسرم جز خودش هیچ کس رو ادم فرض نمیکنه و به نظر من من با صبر و مهربونیم باعث شدم استاد ما تصمیم به جدایی گرفتیم ولی واقعا همدیگرو دوست داریم اما با این اوضاع نمیتونیم زندگی کنیم و هیچ کس جز مادر ایشون از اختلافات ما خبر نداره و باز همه مارو بهترین زوج میدونن استاد کمکم کنین

 جواب:  خواهر گرامی هر اختلافی دلایل خاص خود را داشته و راه حل های خاص خود را نیز دارد؛ ولی شما اصلا به دلایل اختلاف خود اشاره ای نکرده ای. بعلاوه اینکه مسایل را به طور بی طرف مطرح کنید چون امکان اینکه شما نیز مقصر باشید وجود دارد. در ضمن ایمیلی هم بدهید که جوابتان را به ایمیلتان بفرستم .

توسط: ...

سؤال: سلام استاد من دختری هستم که خواستگاری با 2سال از خودم بزرگتر دارم با اینکه به او گفتم من قصد ازدواج ندارم و ادامه تحصیل دارم . 7سال برای من صبر کرده و حتی یه موقعیت شغلی خوب را هم از دست داده برای اینکه درس بخونه و از من عقب نیافته .استاد میخواستم به شما بگم من با این خواستگار سمج چه کنم درحالی که من هیچ علاقه ای به اون ندارم و تنها اون را به عنوان یه فرد معقول و غد و پر ادعاست و اصلا هم با خانواده اش که ادمها رو از بالا نگاه میکنن راحت نیستم درصورتی که انها هم از اول این مرتبه ای که دارن,نداشتن ولی خب بعضی ها هم این طوری هستند ممنون میشم اگه راه پرثمری را پیش پام بزارین. باتشکر

جواب: خواهر گرمی یکی از مواردی که در ازدواج مذموم است ترحم کردن به دیگری است لذا اگر شما واقعا علاقه ای به ایشان نداری و نمیتوانی با ایشان زندگی کنی اصلا به ایشان جواب مثبت نده.

توسط: م.م.م.م

سؤال: سلام خود ارضایی تا چه حد باشه گناه هست ؟

جواب:  هرکاری با خود که باعث خروج منی از انسان بشود، حرام است.(البته غیر از زناشویی شرعی با همسر)

توسط: م.ذ از تهران

 سؤال: سلام حاج آقا میخواستم بدانم که فکر کردن به گناه، گناه محسوب ميشود؟

جواب:  نه فكر كردن به گناه گناه محسوب نميشود ولي اكثر گناهان با فكر كردن به آنها شروع ميشود شايد هم طرف راضي به خود گناه فكر نكند ولي به هنگام گناه معمولا طرف قدرت كمتري در كنترل خود دارد پس عقل حكم ميكند كه براي اينكه خود را در مقابل گناهان تضمين كنيم بايد از فكر گناه هم دوري كنيم.

توسط: ستاره

سؤال: من دختر20 ساله ای هستم که خواستگاران زیادی دارم از همه وضع ولی …البته همه … مثل هم نبوده ...من اینا رو با سند و مدرک میگم. من باید از میونه اینا یکی رو انتخاب کنم اما نمیتونم خودما راضی کنم … واز طرفی نسبت به همه پسرا بدبین شدم حتی پسرای فامیلمون هم از 10 ساله گرفته تا اونایی که نامزد دارن … حالا یه دختر مثل من باید چکار کنه؟. اگه نخواد ازدواج کنه چی اگه بدونه ازدواجش به خاطر همین مسائل با مشکل روبه رو میشه چی میتونه ازدواج نکنه؟ اصلا حتما باید ازدواج کرد
درسته پیامبر گفته ازدواج از سنت های من است اما یه جای دیدم گفته بودن اگه بدونه ازدواج موفقی نداره واوضاعش بدتر میشه میتونه ازدواج نکنه ایا این درسته؟؟

جواب:  خواهر گرامی اینکه پسر یا پسرهایی نکات ضعفهایی داشته یا دارند، دلیلی بر بدبینی نسبت به همه پسرها نمیشه؛ پس شما باید به خواستگارانی که نکات ضعف بزرگی دارند و شما قطعا میدانید که با چنین کسی نمیتوانید زندگی کنید، جواب رد بدهید ولی باید این را هم بدانی که وسواس بیش از حد هم درست نیست؛ چون قطعا شما کسی را نمیتوانید پیدا کنید که هیچ نکته ضعفی نداشته باشد و اینکه فرمودید پیامبر(ص) دعوت به ازدواج کرده، به  این معنی نیست که حتی اگر با ازدواج کردن بدبخت میشوی ازدواج کن؛ بلکه پیامبر(ص) دعوت به ازدواجی میکند که منجر به رشد تو میشود نه نابودی تو. پس سعی کن که در ازدواج تنها به کسی جواب مثبت بدهی که بیشترین ویژگی‏های یک همسر ایده‏آل را داشته باشد.

توسط:....

سؤال: سلام حاج آقا، حاج آقا برا اینکه بخوایم با یکی ازدواج کنیم باید طرف مقابل رو به صورت کامل بشناسیم در واقع باید خصوصیات اخلاقی طرف مقابل اعم از خوب و بد بخصوص اخلاق بد را بشناسیم که ببینیم زندگی مشترک با او نتیجه خوب دارد یا بد ولی این امر وقت زیادی میخواهد حداقل 2 سال زیرا همه افراد در هنگام آشنای اخلاق خود را خوب جلوه میدهد و مدت طولانی میکشد که اخلاق واقعی خود را نشان دهد سوال ما اینجاست اگر ما قصد ازدواج با یکی را داشته باشیم که از دوست و آشنا نباشد باید او را بشناسیم و بدانیم که به درد زندگی مشترک با ما میخورد یا نه بعد اقدام کنیم البته با توجه به دین و مذهب و.... ولی از نظر اسلام مجاز نیست که با یک نا محرم صحبت کرد چرا؟ آیا اقدام به ازدواج در صورت نشناختن خصوصیات اخلاقی صحیح است؟؟؟؟

جواب: دوست عزیر اولا این را بدان که هیچ انسانی به طور صد در صد قادر به شناخت کسی نیست؛ لذا ما اگر منتظر این باشیم که دختری یا پسری را کاملا بشناسیم و بعد ازدواج کنیم امر محالی است. ولی این به این معنی نیست که ما اصلا قادر به شناخت نیستیم؛ لذا برای شناخت فرد مورد نظر اول باید بدانیم که وقتی که تو میخواهی از او شناخت حاصل کنی و این مطلب را خود او هم میداند معمولا برای تو فیلم بازی کرده و خود را دقیقا همان کسی نشان میدهد که تو دوست داری؛ پس اصلی ترین آفت شناخت، در جریان گذاشتن فرد مورد نظر و ارتباط مستمر با اوست.

پس برای شناخت این قدم ها ضروری است.

قدم اول: حصول اطمینان از طرف خود و اینکه تو آمادگی و تصمیم و اراده حتمی برای ازدواج داری یا نه؟ خانواده تو چطور؟

قدم دوم: وقتی از عزم قطعی خود و خانواده مطمئن شدی، قیافه فرد مورد نظر هست که با یک نگاه معمولا میتوان تصمیم گرفت که این فرد میتواند از نظر قیافه شریک زندگی آینده تو باشد نه.

قدم سوم: در صورت پسندیدن قیافه، باید کاملا به طور مخفیانه و از طرق مختلف فرد مورد نظر را مورد تحقیق و ارزیابی قرار دهی.(از طریق همسایه، دوست و آشنا، مدرسه و دانشگاه و ....) که البته در تمام این مراحل باید واقعا ایشان مطلع نباشند؛ چون فقط در آن صورت است که تو میتوانی چهره حقیقی او را ببینی.

قدم چهارم: وقتی از همه این راه ها واقعا به این رسیدی که ایشان بیشترین ویژگی هایی را که تو برای همسر آینده میخواستی را دارد، از طریق خانواده اقدام خواهی کرد که در آن صورت برای طرح سوالات احتمالی و ایجاد شناخت بیشتر میتوان چندین جلسه نشست و دیدگاههای همدیگر را جویا شد که این هم از نظر شرعی هیچ اشکالی نداشته، بلکه امری ضروری است.

سؤال: سلام استادپسری21ساله ام، وقتی میرم خونه یا برمیگردم دانشگاه، مادربزرگام و زن عمو هام و زن دایی هام با من روبوسی میکنند. البته به خدا قسم خودم راضی نیستم از طرفی اگر از کارشان ممانعت کنم ناراحت میشن. در ضمن اختلاف سنیشون با من حداقل 16سال است و هرگز شهوتی نمیشم...خواهش میکنم یه جوری راهنماییم کنین که نه اونا ناراحت بشن نه من مرتکب گناه. خداخیرتون بده.

جواب:  دوست عزیز مادر بزرگ محرم است و روبوسی با او ن اشکالی نداره؛ ولی رو بوسی با زن عمو و زن دایی به هر صورتی باشه حرام است. ولی اگر خودت خجالت میکشی این مطلب را به آنها بگویی به مادرت بگو که به آنها تذکر بدهد؛ بعلاوه اگر هم دفعه اول ناراحت بشوند بعد از گذشت مدت کمی خواهند فهمید که حق با تو بوده و تو قصد جسارت نداشتی.

توسط:مریم

سؤال: من مدتی هست که فهمیدم همسرم به من خیانت میکنه ولی از نظر دیگه اصلا مشکلی ندارم و این خیانتش همیشگی نیست خیلی دوستش دارم خواهش میکنم منو راهنمایی کنید که چطور با رفتارم نارضایتیمو بهش بفهمونم.

جواب: خواهر گرامی خیلی کلی صحبت کردید اینکه خیانت کرده و شما مشکلی با این امر ندارید و اینکه خیانتش همیشگی نیست یعنی چه؟ توضیح دهید.

 توسط: ج.د

سؤال: حاج آقا مدتی است که احساس میکنم به HIV ، ایدز مبتلا شده‏ام لطفا علائم ایدز را برام مطرح کنید.

جواب:  انشاءالله این توهمی بیش نیست؛ ولی برای راحتی خیال خود میتونی به یک متخصص عفونی مراجعه کنی.

توسط:مرجان

سؤال: من از خیلی از روحانیون شنیده ام که اگر مردی مسلمان به کشوری خارجی مسافرت کند وزنان عریان ونیمه عریان را ببیند یا حتی با انها عکس بگیرد هیچ اشکالی ندارد چون دین انها مسیحیت است خیلی جالب است که در این مورد فقط دین کشور خارجی مد نظر است نه دین اسلام واز نظر من هر کس باید به اعتقادات دینش عمل کند واین فقط بهانه است که چون دینشان مسیحیت است مردان مسلمان می توانند انها را ببینند حتی با وجود اینکه در دین ما هم نگاه کردن به زن ومرد نا محرم گناه وحرام است؟ اگر این واقعا حقیقت دارد پس باید برای زن مسلمان هم مشکلی نداشته باشد که در ان کشورها نیمه عریان یا بی حجاب باشد چون با توجه به این ادعا که دین غربی ها مسیحیت است و اشکالی ندارد پس برای مرد خارجی هم مانعی ندارد که زنان را بی حجاب یا با حجاب ببیند وسوال دیگر اینکه ایا دین مسیحیت واقعا بی حجابی درش وجود دارد وخود غربی ها ان را کنار گذاشته اند؟

جواب:  خواهر گرامي نگاه كردن به زناني كه مبالاتي در مورد حجاب ندارند، اشكالي ندارد؛ ولي اين به آن معني نيست كه مرد مسلمان بتواند با شهوت به آنها نگاه كند؛ بلكه نگاه كردن بدون شهوت جايز است و نگاه كردن با شهوت نه تنها نسبت به نامحرمها حرام است،‌حتي نگاه شهوت آلود نسبت به محارم هم حرام است.

توسط: علي

سؤال: باسلام و خداقوت خدمت استاد
حاج آقا بنده دختری رو نزدیک 6 ساله پیش دیدم و ازش خوشم اومد ولی چون سن پایینی داشتم و از اخلاقش مطلع نبودم و با برادرش دوست بودم موضوع را به داداشش گفتم و با هم قهر کردیم و من در خانه مطرح کردم که با مخالفت خفیفی همراه شد و چون برادربزرگتر من به همراه خواهر بزرگتردختره ازدواج نکرده بودند زیاد پیگیر نبودم ولی سال89 خواهر ایشونم ازدواج کرد و منم یه جورایی شماره دختره رو پیدا کردم و موضوع رو گفتم که علاقمند به ایشون هستم و ولی در حین اس ام اس ها منو تهدید کردند که به خونوادشون میگن منم گفتم بهتر چون کار غیر قانونی نکردم و این شد که پدر ایشون زنگ زد و خیلی از من گله کرد در حالیکه من و خونوادمون رو به خوبی می شناخت.
این قضیه من بود که سعی کردم مختصر بگم حالا من موندم که این دختر واقعا مناسبه یعنی من اصلا شناختی از اخلاق فردیش ندارم و دوم اینکه اصلا وقتشه ازدواج کنم 24 سالمه ترم اخرم و سربازی هم ندارم و آخر اینکه راه درست انتخاب همسر آینده چیه؟ من اشتباهی انجام دادم؟ (پدر دختر خانومه هیچ اطلاعی به خونوادم نداده)
چون برام مهمه دوباره می پرسم که من هیچ شناختی از اخلاق و خصوصیات فردیش ندارم واین نگرانم میکنه در ضمن حدود 6 بار استخاره کردم خوب در اومده!!!

جواب: دوست عزيز اين شيوه براي ازدواج اصلا مناسب نيست و ازدواج و انتخاب همسر شيوه هاي خاص خود را دارد كه به برخي از آنها در متن سوالات اشاره شده است. در صورت نگرفتن جواب به صورت حضوري در خدمتتان هستم.

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم خرداد 1390ساعت 8:20  توسط طاهرزاده  |